Czy leasing jest lepszy od kredytu?

Szukając sposobów na sfinansowanie zakupu ruchomości, takich jak na przykład samochód, można skorzystać z oferty banków w postaci kredytów lub leasingu. Są to zupełnie odmienne produkty finansowe, których struktura całkowicie się różni. W przypadku kredytu...

Darmowe pożyczki w instytucjach para bankowych

Rynek finansowy w Polsce jest bardzo dobrze rozwinięty i swoje miejsce znalazły na nim liczne instytucje, takie jak banki, ale także firmy nieprowadzące standardowej działalności bankowej, choć zajmujące się udzielaniem pożyczek. Takie firmy, oferujące pożyczki...

Czy raty kredytu można uznać za koszty prowadzenia działalności gospodarczej?

Optymalizacja podatkowa jest bardzo istotna, jeśli chodzi o prowadzenie firmy, a także jednoosobowej działalności. Jest to niezwykle ważne w kontekście ustalania ostatecznej wysokości należności wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych...
Alternatywy wobec kredytu dla firm

Alternatywy wobec kredytu dla firm

Duże i średnie firmy, a także osoby zatrudnione bardzo często tracą w pewnym stopniu płynność finansową. Chcąc temu zaradzić, często posiłkują się...