Alternatywy wobec kredytu dla firm

Alternatywy wobec kredytu dla firm

Duże i średnie firmy, a także osoby zatrudnione bardzo często tracą w pewnym stopniu płynność finansową. Chcąc temu zaradzić, często posiłkują się dodatkowym finansowaniem, takim jak kredyt. Nie zawsze jest to jednak optymalna forma finansowania. Firmy, które prowadzą swoje biznesy w sposób regularny, często borykają się z regularnymi zatorami płatniczymi. W takiej sytuacji bardzo ciekawą alternatywą dla kredytu jest skorzystanie z usług faktoringu.

Na czym polega faktoring?

Usługa faktoringu jest idealną alternatywą wobec kredytu dla firm, w sytuacji, w których obraca się dużymi ilościami gotówki, a kontrahenci danej firmy mają problemy z płynnością. Faktorant, którym jest klient firmy świadczącej usługi finansowe, wysyła wtedy fakturę od swoje kontrahenta, a faktor finansuje ją w określonym procencie, który sięga nawet 90%. Po kilkudziesięciu dniach, gdy kontrahent ureguluje swoje należności, faktorant oddaje pieniądze faktorowi, jednocześnie nie blokując swojej działalności z powodu zatorów pieniężnych.

Jaka jest faktyczna stopa oprocentowania chwilowych pożyczek?

Jaka jest faktyczna stopa oprocentowania chwilowych pożyczek?

Zadłużając się w firmach oferujących tak zwane chwilówki, wiele osób ma problem że zdefiniowaniem, jaka jest faktyczna stopa oprocentowania tego rodzaju pożyczek. Faktycznie może to być trudne do określenia, gdyż takie firmy stosują bardzo skomplikowane cenniki. Poza standardowym oprocentowaniem, które jest określane przez wszystkie instytucje udzielające pożyczek, takie firmy stosują liczne opłaty dodatkowe, które stanowią główną część całości zobowiązań klientów.

Ile faktycznie płaci się za chwilówki?

Chcąc znaleźć ostateczną wysokość oprocentowania, trzeba patrzeć nie na oprocentowanie liczone w skali miesiąca lub podawane w skali roku, ale nie uwzględniające dodatkowych opłat, a na ostateczną wysokość oprocentowania, którą jest realna roczna stopa oprocentowania, w skrócie nazywana RRSO. Firmy tego typu mają obowiązek podawać taką kwotę w swoich materiałach reklamowych. Często małym drukiem jest tam dopisane, że RRSO wynosi nawet kilkaset procent rocznie, a w niektórych przypadkach oprocentowanie może sięgnąć nawet dwóch tysięcy procent.

Czy bank udzieli kredytu firmie bez historii?

Czy bank udzieli kredytu firmie bez historii?

Wielu początkujących przedsiębiorców stara się znaleźć dodatkowe źródła finansowania swoich nowych działalności. Poza oszczędnościami często konieczne jest wzięcie kredytu. Niestety banki często nie są chętne do udzielania pożyczek młodym firmom bez historii. Najtrudniej w tym względzie mają spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które w przypadku braku odpowiedniej historii są uznawane za bardzo ryzykownych kredytobiorców. Wiąże się to z faktem, że ich właściciele nie odpowiadają przed ewentualnymi wierzycielami swoimi prywatnymi majątkami.

Kiedy bank udzieli kredytu młodej firmie?

Tego problemu zazwyczaj nie mają jednak osoby prowadzące jednoosobowe firmy. Jako że pomimo że biorą oni kredyt jako firma, to w przypadku niepowodzenia nadal odpowiadają za swoje zobowiązania jako osoby fizyczne, a to oznacza, że dla banku w przypadku problemów ze spłatą kredytu nie będą osobami nieściągalnymi w kontekście zobowiązań finansowych, tak jak spółki prawne, które odpowiadają jedynie firmowym majątkiem.

Kiedy opłaca się skorzystać z faktoringu?

Kiedy opłaca się skorzystać z faktoringu?

Niewielkie firmy często borykają się z chwilowymi przestojami w płatnościach. Ze względu na niewielką skalę swojej działalności często ma to bardzo duży wpływ na bieżące funkcjonowanie firmy, a także sprawia, że firma staje się niewypłacalna. Często są to jedynie chwilowe braki gotówki spowodowane zaległymi i nieopłaconymi fakturami przez swoich kontrahentów. Ratunkiem w takiej sytuacji jest kredyt, jednak jeśli sytuacja się powtarza regularnie, nie jest to optymalne rozwiązanie.

Kto skorzysta na faktoringu?

Jeśli charakterystyka branży, w której funkcjonuje dana firma, jest taka, że niewielkie spóźnienia w płatnościach są standardem, warto zastanowić się nad factoringiem. Jest to o wiele lepsze rozwiązanie niż kredyt, gdyż warunki przyznania limitu na faktoring są zupełnie inne, niż ocena zdolności kredytowej. Sam produkt finansowy opiera się na zupełnie innych zasadach i świetnie spisze się w firmach, które otrzymują płatności regularnie, ale z lekkim opóźnieniem. Jest to zarówno wygodniejsze, jak i tańsze rozwiązanie niż kredyt.

Czy kredyt na mieszkanie można spłacić wcześniej?

Czy kredyt na mieszkanie można spłacić wcześniej?

Bardzo wiele osób, spośród tych którzy zaciągają kredyty mieszkaniowe, zmuszonych jest do tego, by brać kredyty na dwadzieścia, a nawet trzydzieści lat. Takie osoby często mają dylemat dotyczący tego, czy powinny brać kredyt, gdyż nie są pewne swojej sytuacji życiowej. Pierwszym pytaniem, które się wtedy pojawia, jest to, czy jeśli coś się zmieni w kwestii planów życiowych lub zawodowych, można będzie pozbyć się kredytu i sprzedać mieszkanie.

Czy można sprzedać mieszkanie kupione na kredyt?

Każda umowa z bankiem jest nieco inna, ale banki przeważnie dopuszczają możliwość wcześniejszej spłaty kredytu poprzez sprzedaż mieszkania. Musi jednak być spełniony taki warunek, że całość zobowiązań wobec banku zostanie uregulowana tak, by bank nie pozostał w takiej sytuacji stratny. Trzeba jednak pamiętać, że taki zabieg jest możliwy jedynie w pełnej współpracy z bankiem, z którym ma się podpisaną umowę kredytową i który jest współwłaścicielem mieszkania, dopóki nie zostanie ono spłacone. O zapis w umowie umożliwiający wcześniejszą spłatę warto zadbać już na etapie podpisywania umowy kredytowej.