Wielu początkujących przedsiębiorców stara się znaleźć dodatkowe źródła finansowania swoich nowych działalności. Poza oszczędnościami często konieczne jest wzięcie kredytu. Niestety banki często nie są chętne do udzielania pożyczek młodym firmom bez historii. Najtrudniej w tym względzie mają spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które w przypadku braku odpowiedniej historii są uznawane za bardzo ryzykownych kredytobiorców. Wiąże się to z faktem, że ich właściciele nie odpowiadają przed ewentualnymi wierzycielami swoimi prywatnymi majątkami.

Kiedy bank udzieli kredytu młodej firmie?

Tego problemu zazwyczaj nie mają jednak osoby prowadzące jednoosobowe firmy. Jako że pomimo że biorą oni kredyt jako firma, to w przypadku niepowodzenia nadal odpowiadają za swoje zobowiązania jako osoby fizyczne, a to oznacza, że dla banku w przypadku problemów ze spłatą kredytu nie będą osobami nieściągalnymi w kontekście zobowiązań finansowych, tak jak spółki prawne, które odpowiadają jedynie firmowym majątkiem.